Vol 59, No 2 (2021)

Table of Contents

Articles

Agatha Itohan Oseghale
PDF
Raji Pushpalatha, S. Sunitha, V.S. Santhosh Mithra, Byju Gangadharan
PDF
Dhanasekaran Dhanraj, Sekar Kaliaperumal
PDF
T. Ashwini, S. Lokesh, Binoo P. Bonny
PDF
Aiswarya R Mohan, Amal George, Ginu George
PDF
Geetha Jose, Mercykutty Joseph
PDF
Mamatha Prabhakar, H. D. Rank
PDF
Ankit Nagar, Dinesh Kumar Nauriyal, Sukhpal Singh
PDF
Aiswarya T. Pavanan, Chitra Parayil, Binoo P. Bonny, A. Prema, P. O. Nameer, P. S. Sreya
PDF

Short communications

Teenu Paul, N.S. Nysanth, M.S. Yashaswini, K. N. Anith
PDF
K. Anusha, K. Surendra Gopal, B. Ajithkumar
PDF
Shuhda Nalakath, T. V. Anupama, U. Sreelatha, K. AjithKumar, P. Sindhumole
PDF
H.K. Venkata Reddy, Manoj Mathew
PDF
Daly George, P.V. Sindhu, Meera V. Menon, C. Beena, Thumu Venkateswara Reddy
PDF
Jalaja S. Menon, A.C. Asna, Ashni Vargheese
PDF
P. V. Athira, N. V. Radhakrishnan, K. N. Anith
PDF
Amal Jose, D. Jacob, J.S. Bindhu, A.V. Meera
PDF
Annjoe V. Joseph, A. Sobhana, Jiji Joseph, Jyothi Bhaskar, H.C. Vikram, S. Jayasree Sankar
PDF
P.M. Hasna, A.V. Meera Manjusha
PDF
P. Fasna, Meera V. Menon, P.V. Sindhu, P. Anitha, Savitha Antony
PDF