Vol 53, No 2 (2015)

Table of Contents

Review/Synthesis

Siddhesh Shamrao Bhende, Sajan Kurien,
PDF
97-106

Regular papers

Anu Cyriac, Ritto Paul, D Prasath, P V Deepesh, K Nirmal babu, V A Parthasarathy
PDF
107-115
Bincy Baby, Priyanka James, Ravisankar Valsalan, Sangeetha P Davis, P.A Nazeem
PDF
116-122
Hilario Ernesto Magaia, Jiji Joseph, C.R. Elsy, Rose Mary Francis, Dijee Bastian, R. Sujatha, C. Beena
PDF
123-130
Arun Jyoti Nath, Tapas Bhattacharyya, Jyotirupa Deka, Ashesh Kumar Das, S.K. Ray
PDF
131-138
Eva Sarkar, Pampa Chakraborty
PDF
139-148
C.L. Sharon, V. Usha, E.R. Aneena, D. Girija, P.S. Lakshmy
PDF
149-156
J.S. Minimol, B. Suma, Mahiya Ummer, P.G. Chithira
PDF
157-165
P.S. Lakshmy, V. Usha, C.L. Sharon, E.R. Aneena
PDF
166-172
Judy Thomas, P. Indira Devi
PDF
173-179
V. Sumbula, Sally K. Mathew
PDF
180-186

Short communications

T. Aswin, Haseena Bhaskar, Madhu Subramanian
PDF
187-190
Ammu Punnose, S. Anitha
PDF
191-196
C. Aswathi, V.S. Devadas, Rose Mary Francies, Dijee Bastian
PDF
197-199
Gayathri Rajasekharan, K. Nandini
PDF
200-205
K. Kanimozhi, V.S. Sujatha
PDF
206-212
M. A. Anila, S. Visveswaran, Mercy George, P.S. John
PDF
213-216
Sreedhu P. Preman, Mercy George, P.S. John
PDF
217-221
C.H. Jeevan, K.M. Sreekumar
PDF
222-226
P.G. Sruthi Lakshmi, Jacob John
PDF
227-232