Vol 52, No 1 (2014)

Table of Contents

Review/Synthesis

N. Krishna Radhika, M.N. Sheela, A. Asha Devi, J. Sreekumar, T. Makesh Kumar, S.K. Chakrabarti
PDF
1-6

Regular papers

K. Rekha, P.A. Nazeem, P. Venkatachalam, R. Jayashree, S. Sobha, S. Sushama Kumari
PDF
7-20
Archana Chandran, Sunita Grover, V.K. Batish
PDF
21-30
R.G. Kala, J. Reshmi, S. Sobha, R. Jayashree, A. Thulaseedharan
PDF
31-38
S. Sobha, K. Rekha, S. Sushamakumari, R. Jayashree, R.G. Kala, K. Deepa, A. Thulaseedharan
PDF
39-46
Smini Varghese, R. Keshavachandran, Bincy Baby, P.A. Nazeem
PDF
47-53
S.A. Belge, P.A. Nazeem, S. Nirmala Devi, Deepu Mathew, A.R. Girme, S.C. Ekatpure
PDF
54-58
E.V. Anoop, V. Ajayghosh, J.M. Nijil, C.M Jijeesh
PDF
59-66

Short communications

R.S. Lekshmi, K.B. Soni, Swapna Alex, K. Rajmohan, K.N. Anith
67-73
V.J. Niya Celine, Roy Stephen, R.V. Manju, R. Shabana
PDF
74-78
P. Diyasree, K.A. Lokesh, P. Lidiya John, Tintu Joy, V. Teena Ramachandran, Anu Thomas Muttakulath, T.M. Manila, V.T.K. Sandhya Rajan, Deepu Mathew
PDF
79-83
K. Prasanthi, B. Venkateswaralu
PDF
86-89
Savitha Antony, C. George Thomas
PDF
90-93
P. Prameela, Syama S Menon, Meera V Menon
PDF
94-100